Reading - Healing

Een reading - Healing is een krachtige vorm van begeleiding die wordt gebruikt door Lifecoaches om inzicht en helderheid te bieden. Bij De Vlindervalei staat healing centraal en een reading kan helpen om blokkades en negatieve energieën op te lossen. Tijdens een reading wordt er gebruik gemaakt van intuïtie en verschillende hulpmiddelen, zoals kaarten of pendels, om antwoorden en richting te geven. Het resultaat is een dieper begrip van jezelf en de mogelijkheid om positieve veranderingen in je leven aan te brengen.

Ook de vorm Reading Healing is een vorm die we in de praktijk aanbieden die het doel heeft om de dingen vanuit het onbewuste naar het bewuste te brengen.

Het doel van een reading/healing;

  • Om mensen te coachen en inzicht te geven in hun probleemstellingen op het gebied van werk relatie gezondheid en soms ook rouwverwerking.
  • Om ouders en kinderen te helpen in diverse problematiek van kind en ouder.
  • Daar waar mensen zelf het inzicht verloren hebben op het hoe en waarom van een deel van hun leven zo is. En het weer voor de mensen met een reading weer op een rij te zetten.


Wat kan je verwachten;


  • Readings vanuit de chakra's; onbewuste beelden die hierin liggen opgeslagen worden ontcijfert. Beelden zoals bv "de levensboom" van het heden verleden en de toekomst. Het watergebied staat voor onze emoties. Je levensbloem die staat voor je eigen IK.
  • Foto's lezen van dieren en personen en een heling uitvoeren via de foto
  • Readingen op lichamelijke klachten d.m.v. het Readen en scannen van organen zenuwstelsel skelet etc.
  • Healing vanaf afstand vanuit een foto
  • Reading vanuit een kaartlegging heden verleden de ziel en vorig leven.


Een reading heeft niets te maken met toekomst voorspellen. Er kunnen facetten uit de toekomst aangebracht worden binnen een reading maar nooit hoe, waneer, of waarom.

Een reading is om te laten zien waar iemand staat op dit moment, en hoe deze zijn-haar regie van het leven weer in eigen hand te krijgen in relatie tot de toekomst.Healing


Een healing is een holistische benadering om balans en genezing in het lichaam, de geest en de ziel te bevorderen. Bij De Vlindervalei bieden we healingsessies aan na een reading, waarbij we energetische blokkades opsporen en genezing faciliteren door middel van verschillende technieken zoals Reiki, chakra-balancering en kristaltherapie. Onze healingsessies helpen je om negatieve energie los te laten en je algehele welzijn te verbeteren.
Deze kunnen na of tijdens een reading ingezet worden.

Reading


Een reading is een persoonlijke sessie waarbij een ervaren lifecoach je begeleidt bij het verkrijgen van inzichten en het ontdekken van je persoonlijke kracht. Tijdens de reading worden verschillende methoden en technieken gebruikt, zoals orakelkaarten en intuïtieve waarneming, om je te helpen bij het verkennen van je levenspad en het nemen van beslissingen. Een reading bij De Vlindervalei biedt een veilige en ondersteunende omgeving om diepgaande zelfreflectie te bevorderen en positieve veranderingen te stimuleren.

Zielsreading drawing


Weet jij wie je bent op zielsniveau? Wat jij hier op aarde doet en wat jij te brengen hebt? Wanneer je in lijn bent met jouw Ziel, ervaar je meer flow en levenskracht! In een Zielsreading duik ik voor jou in de Akasha kronieken maak ik gebruik van de Human Design en de Gene Keys om specifieke vragen te stellen over jouw Zielsblauwdruk.

Vraag ik een zielstekening om zichtbaar te maken wat er nu op dit moment speelt waardoor je je zo voelt of waardoor je dit nu ervaart.

Hoe gaat het in zijn werk;


Bij een reading ga ik in gesprek met het betreffende onderwerp en met wat er in deze reading centraal staat of dit nu en persoon een dier of een lichaam is. Alles is energie en ik heb het vermogen om in die energie met alles te kunnen communiceren.

Ik ga het gesprek aan om zo te duiden wat de grondslag is van de te ervaren problematiek de gestelde vraag of dat waar we de reading mee zijn gestart duidelijk te krijgen. We gaan opzoek naar de oorzaak de kern van waarom de dingen nu zijn zoals ze zijn.De informatie die ik vanuit dit gesprek ontvang vertaal ik in een beeld wat ik uit teken en daarbij vertaal in geschrift - een verslag. Waarin punten van inzichten aangehaald worden en wat de les hierin is. In de praktijk of telefonisch kunnen we dit doorspreken en kan ik het een en ander nog extra toelichten zodat ook voor U het verhaal duidelijk wordt.

Ik vraag hierbij ook uit welke remedies hier van toepassing zijn in wat het beeld nu nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. In de kleurstelling waarin het getekend wordt lees ik af welk chakra centrum hiermee in verbinding staat ( buiten de chakra reading ) en zal ik ook hier een aangezicht en het beeld van in de energie weergeven in de reading. Waar ik ook remedies op kan uitvragen in wat het nodig heeft om te kunnen loslaten en wat het nodig heeft om te kunnen groeien. Wanneer ik dit doe en de remedies op het beeld zet geeft het in de energie al een heling mee, en kan het in de energie zich al gaan manifesteren zonder dat we elkaar fysiek hebben gezien. (Dit wordt vaak al teruggekoppeld wanneer we hier over in gesprek komen. )

Wanneer we samen komen en we het verhaal helder hebben zal er een healing gegeven worden op dit thema en in die gebieden die hierin naar voren komen. Deze healing kan ook op afstand ingezet worden terwijl we telefonisch elkaar spreken.


Wat houdt een reading in?


Aan de hand van jouw hulpvraag waarvoor je hulp zocht dat kan zijn;
* Een vraag waar je duidelijkheid in wil krijgen
* Een probleem waar je tegen aan loopt en waar je duidelijkheid in wil hebben wat te doen
* Een doel wat je neer wil zetten maar het niet in beweging kan krijgen of in vast loopt.
* Een situatie waarin je bent terecht gekomen die je tegenhoudt te kunnen groeien en ontwikkelingen


Vanuit de Akasha kronieken leggen we een kaartlegging met een van de orakelkaarten die past bij jouw thema,
in een zielsreading vanuit een droomweb of een ziels-vorig leven reading vanuit de chakra's.


Wat brengt het je?


Inzicht in wat er speelt en wat jij kan doen om een volgende stap te maken in jou helingproces
Inzicht in wat er getransformeerdmag worden en wat de mogelijkheden en potenties zijn voor de toekomst.


Human design


In de Vlindervalei, als lifecoach, begrijpen we het belang van zelfkennis. Daarom bieden we ook Human Design consulten aan. Human Design is een krachtige tool die je helpt te begrijpen wie je bent en waarom je bepaalde keuzes maakt. Ontdek je unieke design en vind de sleutel tot een meer vervullend leven. Blijf niet langer in het duister tasten, maar stap in het licht van zelfbewustzijn bij De Vlindervalei.

Wat is Human Design?


Human Design of jouw 'blauwdruk' wordt gemaakt op basis van je geboortegegevens en bestaat uitinformatie uit o.a. de I Ching, Kabbala, Chakra's, genetica, biochemie, kwantummechanica, astrologie en antropologie. Via een calculator wordt een berekening gemaakt en krijg je jouw blauwdruk, jouw Human Design te zien.

Human Design vertelt je wie je werkelijk bent, wat je innerlijke krachten en potentieel zijn, en geeft inzicht in je rol en doel in het leven. Door je Human Design-chart te leren begrijpen, kun je betere beslissingen nemen, je relaties verbeteren en jezelf volledig accepteren zoals je bent.


Ontdek vandaag nog wat Human Design jou te vertellen heeft bij De Vlindervalei!

Gene Key

D Gene Key is een krachtig hulpmiddel dat helpt bij het begrijpen van je levenspad, het ontdekken van je ware potentieel en het creëren van positieve veranderingen. Deze benadering biedt diepgaande inzichten en praktische tools om persoonlijke groei en transformatie te bevorderen. Bij De Vlindervalei ben je op de juiste plek om je volledige potentieel te ontdekken en te bloeien.


Een lifecoach is iemand die mensen begeleidt bij het ontdekken en ontwikkelen van hun volledige potentieel en het bereiken van persoonlijke groei en voldoening. We richten ons op het verkennen van de Gene Keys, een systeem dat inzicht biedt in het begrijpen van jezelf en het vinden van je ware doel in het leven. We helpen je bij het ontrafelen van je persoonlijke Geniesleutel en het transformeren van belemmerende overtuigingen naar empowerment en succes. Laat je begeleiden op je reis naar zelfontdekking en transformatie.

Je Gene Keys-profiel

Ook je Gene Keys profiel is gebaseerd op je geboortedatum, -tijd en -plaats. Het ziet er heel anders uit dan je Human Design-profiel, het toont je niet zozeer je profiel als wel je levenspad, ook wel het 'gouden pad' genoemd.

​Gene Keys, genetische sleutels, zijn 64 energetische sleutels 64 die uit genetische archetypen bestaan. De 64 sleutels zijn via de I Ching en Human Design tot Mysticus Richard Budd gekomen. Het geeft een visie op het geheel van de mens.
Ontdek de diepere lagen van jezelf met een Gene Keys Reading - Een verdieping op Human Design!

Terwijl Human Design focust op je energetische blauwdruk en je strategieën voor besluitvorming en interactie, gaan de Gene Keys verder en onderzoeken ze de diepere emotionele en spirituele aspecten van jezelf. Door zowel Human Design als de Gene Keys te integreren, krijg je een holistisch beeld van wie je bent en hoe je je volledige potentieel kunt bereiken.

Laten we samenwerken!


Neem contact op voor de mogelijkheden

Neem contact met ons op


Vraag gerust naar de mogelijkheden