De-Vlindervalei

Een helende reis naar Je-Zelf

Atlantis healing klacht gericht
Behandelmethode met de Ankh sleutel.


 Info betreft de Ankh

De Ankh bestaat uit een ovaal met daaronder een t-vormig kruis.  In het oude Egypte was het een zeer belangrijk symbool en betekent 'leven' waarmee  vaak het eeuwige Goddelijke leven wordt bedoelt. Of wordt ook wel levensstaf genoemd In Egypte werkte de hoge priesters of de farao's er al therapeutisch mee. De Ankh wordt geacht de energie te versterken, maar past aan op de universele kosmische energie van de ontvanger. De energie wordt effectiever gebruikt, bekijken we de ankh dan zien we ook de vorm van een menselijk lichaam,, de benen worden onder het hoofd bij de benen gekruist net zoals bij ons zenuwstelsel dat gebeurd. De rechterhersenhelft stuurt het linker gedeelte aan en omgekeerd.

Met de lus laten we negatieve energie afvloeien of scheppen we het er uit, met de benen voegen we nieuwe energie toe. Het is ook een soort stemvork, wat zich afstemt op de trilling van de cliënt, gecombineerd met universele energie afgestemd op de persoon waardoor we zeer specifiek kunnen werken op bv littekens en diepere zielsproblemen.
Op afstand behandelen werkt hij als een antenne.


 Behandelmethode

 Behandel methodes die we kunnen aanbieden;

Energetisch opschonen ruggenwervels en zenuwstelsel;
Voor verwerken van oude trauma's uit het verleden of om evt. energetische aanhechtingen te verwijderen.
Energie blokkades in het lichaam deblokkeren  - balanceren; 
Bij chronische vermoeidheid en burn-out.

Psychische behandeling; 

Bij overprikkeling te veel piekeren slapeloosheid of licht depressieve gevoelens.
Immuunsysteem behandeling;
Voor opschoning en doorstroming van het systeem

Chakra en aura behandeling
Voor het opschonen zuiveren en opladen van de auravelden en het chakrasysteem.


Trauma behandelingen 

Wat is trauma
Trauma is onder te verdelen in categorieën zoals; enkelvoudig - specifieke angsten -fobieën - meervoudig en zelfbeeld problematiek - complex trauma.

Enkelvoudig; wanneer je in het dagelijks leven last hebt van een psychisch probleem die samen hangt met een nare ervaring bv een ongeluk een brand een aanranding pesterijen etc.

Er kunnen klachten ontstaan zoals indringende herinneringen flashback vermijdingsacties in combinatie met irreëel angst en stress. Wat kan uitmonden in angst en paniekaanvallen depressie schuldgevoel somberheid onzekerheid of gebrek aan zelfvertrouwen.

Specifieke angsten en fobieën
Zoals angst voor dieren hoogtevrees vliegangst deze vormen hebben te maken met een traumatische ontstaansgeschiedenis, en worden gezien als een reactie op de traumatische ervaring. Waar soms ook rampscenario's aan gekoppeld zijn, waardoor vermijdingsgedrag ontstaat.

Meervoudige trauma en zelfbeeld problematiek;
Wanneer er meerdere nare ervaringen gedurende lange tijd sprake is dan spreekt we over meervoudige trauma. Dit staat voor chronische herhalende nare gebeurtenissen waaronder ook valt herhaaldelijk niet geloofd worden.
De klachten zijn divers en gaan over somberheid angsten en wantrouwen in combinatie met uiterst negatief zelfbeeld zoals je niet de moeite waard vinden, een slecht mens of een mislukkeling voelen.

Complex trauma;
Dit is een combinatie van een enkelen-of meervoudig trauma met een of meerdere andere stoornissen zoals een persoonlijkheidsstoornis en dissociatieve stoornissen.
Klachten van dit trauma zijn te vergelijken met een meervoudige maar dan ernstiger.
Men is niet stabiel en is bij momenten uit contact met zichzelf en omgeving terwijl je niet hiervan bewust bent.

Trauma's en energie;
Trauma gaat in het energetische systeem van de organen en gewrichten zitten. Vooral in de gewrichten waar de doorstroming moeilijk is , kunnen emoties van allerlei aard ophopen. Als energie stagneert krijg je niet alleen lichamelijke klachten maar ook de doorstroming van de geestelijke capaciteit wordt geblokkeerd vermoeidheidsklachten > Burn-Out, depressies zijn vaak terug te herleiden aan oude on-opgeruimde emoties van een opgelopen trauma hoe klein of groot dan ook.

Behandelingen hiervoor;
* Trauma behandeling via de hersenkern; vooral voor mensen die vervuild zijn met gewrichtsklachten, vermoeidheidsklachten depressie - burn-out
* Karma-vorige levens blokkades opruimen bv wanneer je blijft hangen niet verder komt.

Behandeling om entiteiten te verwijderen
Behandeling Organen; op verstoring door emoties die op de organen zitten.

Behandeling haralijn kosmische familielijnen
Het doel hiervan is de persoon in balans brengen in de diepere lagen. Het recht om te bestaan en het zien van je doel in het leven.
Het verbreken van koorden op zielsen kosmisch-karmische niveau.
Behandeling op de chakra's en gewrichten;
waarbij weer doorstroming komt in de gewrichten hier worden veel opgekropte energie vast gehouden.


Boek Nu Online