De-Vlindervalei

Een helende reis naar Je-Zelf

PrivacyCreatieve  Coaching & Healing Sessies


Uw privacy binnen een traject.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende coach een dossier aanleg, dit is ook wettelijk verplicht. Dit dossier bevat aantekeningen over uw algehele gezondheid, gegevens over de uitgevoerde behandelingen.
Er worden ook gegevens in het dossier opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn, en die ik na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik; zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorgdraag dat onbevoegde geen toegang hebben tot uw gegevens. Als behandelend coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht ( beroepsgeheim)

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor andere doeleinde gebruikt worden te denken valt dan aan; informeren van andere zorgverleners, bv bij een tweedelig traject, bij doorverwijzing. Dit gebeurd alleen met uw expliciete toestemming.

Wanneer er een factuur wordt uitgeschreven zal een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie zodat ik een factuur kan opstellen. In alle andere gevallen zal ik eerst u om toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard

 Privacy zorgnota

Op de zorgnota - factuur die u ontvangt staan gegevens die door een zorgverzekeraar gevraagd worden zoals;
uw naam adres en woonplaats
uw geboortedatum
de datum van behandeling
een korte omschrijving van de behandeling zoals persoonlijk coaching traject en de kosten van het consult