De-Vlindervalei

Een helende reis naar Je-Zelf

Tarieven

  • Kennismaking gesprek


Wanneer u eerst tijdens een gesprek kennis wil maken met wat u kan verwachten á gemiddeld 30-60 min 35,-


  • De tarieven voor een coaching consult ongeacht de vorm

Persoonlijke coach consult á gemiddeld 60-90 min 80,-  


Kinderen á gemiddeld 60 min. 45,-


  • Tarief voor een combinatie coaching & healing

Persoonlijke pakket De - Vlindervalei gemiddeld 1:45- 2:00 á 100,-


  • De tarieven voor een healing

Persoonlijke healing gemiddeld a 90 min. 95,- 

Metamorfose massage 60 min 65,-   

Reading-healing a 90 min 95,-

Kinderen á gemiddeld 30 min 25,-  / á gemiddeld 60 min 45,-   • Tarieven balans coaching

 persoonlijke start set van 3 á 2 u 100,-

  1. persoonlijke geboorte kleuren in kaart
  2. blokkade kleuren aan het licht brengen
  3. balanstest

 

Balans test á 30 min á 15,- Tijdens consult gratis

persoonlijke coaching á gemiddeld 60-90 min 80,-

persoonlijke healing á gemiddeld 60-90 min 80,-

persoonlijke healing á 90 min of langer 95,-  • Tarieven voor een sound-healing 

15 min. 25,-

30 min 35,-

45 min,. 45,-

60 min. 65,-

  • Tarieven voor een wiebel-massage / holistisch pulsing

Kinderen á 20 min. 25,-

á 30 min. 35,-

Tarieven voor een huisreiniging - ontstoren

Ruimte zuiveren-ontstoren 60-90 min  80,-