De-Vlindervalei

Een helende reis naar Je-Zelf

Atlantis - Reading/Healing.
Ook de vorm Reading Healing is een vorm die we in de praktijk aanbieden die het doel heeft om de dingen vanuit het onbewuste naar het bewuste te brengen.

Het doel van een reading/healing;

  • Om mensen te coachen en inzicht te geven in hun probleemstellingen op het gebied van werk relatie gezondheid en soms ook rouwverwerking.
  • Om ouders en kinderen te helpen in diverse problematiek van kind en ouder.
  • Daar waar mensen zelf het inzicht verloren hebben op het hoe en waarom van een deel van hun leven zo is. En het weer voor de mensen  met een reading weer op een rij te zetten.


Wat kan je verwachten;


  • Readings vanuit de chakra's; onbewuste beelden die hierin liggen opgeslagen worden ontcijfert. Beelden zoals bv "de levensboom" van het heden verleden en de toekomst. Het watergebied staat voor onze emoties. Je levensbloem die staat voor je eigen IK.
  • Foto's lezen van dieren en personen en een heling uitvoeren via de foto
  • Readingen op lichamelijke klachten d.m.v. het Readen en scannen van organen zenuwstelsel skelet etc.
  • Healing vanaf afstand vanuit een foto
  • Reading vanuit een kaartlegging heden verleden de ziel en vorig leven.

 


Een Reading heeft niets te maken met een toekomst voorspelling


 Een reading is om te laten zien waar iemand staat op dit moment, en hoe deze zijn-haar regie van het leven weer in eigen hand te krijgen in relatie tot de toekomst.


Hoe gaat het in zijn werk;
Bij een reading ga ik in gesprek met het betreffende onderwerp en met wat er in deze reading centraal staat of dit nu en persoon een dier of een lichaam is. Alles is energie en ik heb het vermogen om in die energie met alles te kunnen communiceren. Ik ga het gesprek aan om zo te duiden wat de grondslag is van de te ervaren problematiek de gestelde vraag of dat waar we de reading mee zijn gestart duidelijk te krijgen. We gaan opzoek naar de oorzaak de kern van waarom de dingen nu zijn zoals ze zijn.

De informatie die ik vanuit dit gesprek ontvang vertaal ik in een beeld wat ik uit teken en daarbij vertaal in geschrift - een verslag. Waarin punten van inzichten aangehaald worden en wat de les hierin is. In de praktijk of telefonisch kunnen we dit doorspreken en kan ik het een en ander nog extra toelichten zodat ook voor U het verhaal duidelijk wordt.

Ik vraag hierbij ook uit welke remedies hier van toepassing zijn in wat het beeld nu nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. In de kleurstelling waarin het getekend wordt lees ik af welk chakra centrum hiermee in verbinding staat ( buiten de chakra reading ) en zal ik ook hier een aangezicht en het beeld van in de energie weergeven in de reading. Waar ik ook remedies op kan uitvragen in wat het nodig heeft om te kunnen loslaten en wat het nodig heeft om te kunnen groeien. Wanneer ik dit doe en de remedies op het beeld zet geeft het in de energie al een heling mee, en kan het in de energie zich al gaan manifesteren zonder dat we elkaar fysiek hebben gezien. (Dit wordt vaak al teruggekoppeld wanneer we hier over in gesprek komen. )

Wanneer we samen komen en we het verhaal helder hebben zal er een healing gegeven worden op dit thema en in die gebieden die hierin naar voren komen. Deze healing kan ook op afstand ingezet worden terwijl we telefonisch elkaar spreken.


Neem contact met ons op